Showcase ผลงาน

Xugarflex Mazda CX5
Xugarflex Mazda CX5

รุ่นแรกไม่รองรับ E85 GDI เครื่องไดเร็กอินเจ็กชั่น

Nissan New 2017 X-trial
Nissan New 2017 X-trial

GDI เครื่องไดเร็กอินเจ็กชั่น

Mazda RX8
Mazda RX8

เครื่องยนต์โรตารี่(Rotary)

Xugarflex Mazda CX5
Xugarflex Mazda CX5

รุ่นแรกไม่รองรับ E85 GDI เครื่องไดเร็กอินเจ็กชั่น

1/8

Event/ออกงานแสดงสินค้า

สุริน
สุริน

สุราษฏร์ธานี
สุราษฏร์ธานี

กำแพงเพชร
กำแพงเพชร

สุริน
สุริน

1/25
XugarFlex
Hummer
Hummer
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Lexus
Benz Vito
Alfa Romeo
Jeep
Audi A6
BMW 316i
Zafira
Ducati
IMG_6385
IMG_6582
IMG_6580