การผลิต E100 จาก BioMass

1 - วัตถุดิบ
บ้านเรามีมากมาย!
2 - บดวัตถุดิบ
เตรียมการหมัก
3-4
- ใช้เชื้อหมักที่เพาะเองเพื่อลดต้นทุนในการน้ำเข้าเอนไซม์
เราได้วิจัยและพัฒนาความรู้นี้เป็นที่สำเร็จ พร้อมที่จะพัฒนาต่อในระดับอุตสาหกรรม
5 - กลั่นน้ำเบียร์ให้เป็นเอทานอล
ตัวอย่างน้ำเบียร์ที่ได้จากการหมักใบไม้แห้ง
CONTACTS

Flex Fuel Company Limited
XugarFlex Company Limited

ph: 085-036-4141

info@flexfuelthailand.com

PS: We only reply to your inquiry. We do not keep your contact info for any other purposes. By sending us your contact info here, you give us consent to communicate back  regarding your message.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now