การผลิต E100 จาก BioMass

ซางข้าวโพด
ซางข้าวโพด

ผักตบชวา
ผักตบชวา

ขี้เลือย
ขี้เลือย

ซางข้าวโพด
ซางข้าวโพด

1/8
1 - วัตถุดิบ
บ้านเรามีมากมาย!
2 - บดวัตถุดิบ
เตรียมการหมัก
3-4
- ใช้เชื้อหมักที่เพาะเองเพื่อลดต้นทุนในการน้ำเข้าเอนไซม์
เราได้วิจัยและพัฒนาความรู้นี้เป็นที่สำเร็จ พร้อมที่จะพัฒนาต่อในระดับอุตสาหกรรม
5 - กลั่นน้ำเบียร์ให้เป็นเอทานอล
Xugarflex ethanol
ตัวอย่างน้ำเบียร์ที่ได้จากการหมักใบไม้แห้ง