มาร่วมกับเรา

โครงการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน eB100

 1. สามารถช่วยเพิ่มรายได้และลดต้นทุนค่าน้ำมัน

  1. มีน้ำมันไบโอดีเซล eB100 ขายในราคาถูกกว่าดีเซล2-4บาท​

  2. รับประกันการรับซื้อ eB100 ที่ผลิตได้ทั้งหมด

 2. เปลียนของเสียจากพืชผลไม้ที่มีน้ำตาลหรือแป้งให้เป็นไบโอดีเซล eB100

  1. เปลือกสับปะรด​

  2. กากมัน

  3. น้ำมันปาลม์เกรดดีหรือต่ำ

  4. น้ำมันพืชเก่า

  5. ข้าวเสีย...เป็นต้น

 3. ต่อยอดกากที่ได้ให้เป็นปุ๋ยหรืออาหารสัตว์ได้อีก

  1. กากที่ได้จากการหมักเอทานอลมีโปรตีนสูง​

  2. เปลี่ยนไปเป็นปุ๋ยน้ำขายหรือใช้เองได้

CONTACTS

Flex Fuel Company Limited
XugarFlex Company Limited

ph: 085-036-4141

info@flexfuelthailand.com

PS: We only reply to your inquiry. We do not keep your contact info for any other purposes. By sending us your contact info here, you give us consent to communicate back  regarding your message.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now