top of page

รวมทุนธุระกิจผลิตE100

คุณสมบัติพิเศษ

  • ลงทุนน้อย ลงทุนหลังเกษียณ กำไรดี กินยาว

  • มีแหล่งเปลือกผลไม้จำนวนมากๆ(ปรึกษาได้)

  • สนใจรวมทุน

  • สนใจเรื่องพลังงานทดแทนและสภาพแวดล้อมที่ดี

  • ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

  • สนใจ E85 หรือ เป็นลูกค้ากล่องXugarflex E85

  • มีธุระกิจที่ใช้น้ำมันเยอะและสนใจลดต้นทุน 50%

  • รับประกันกำไรต่อลิตร

เราต้องการคุณ!

coconut
banana skin
wamelon2
rambutan
11
4724_3
fruit4
แม่แจ่ม-5
bottom of page