top of page

น้ำมันหมูโอเลอิก

The GoodFat

 

น้ำมันหมูไขมันอิ่มตัวต่ำดีกว่าน้ำมันพืชอย่างไร

  1. ไม่ผ่านกรรมวิธีจึงปลอดสารเคมี

  2. เป็นไขมันธรรมชาติ ไขมันพืชเป็นไขมันที่มนุษย์ผลิตขึ้นมาเองเพื่อแสวงหากำไร ปัจจุบัน 'trans fat' ซึ่งเป็นน้ำมันพืชแบบเติมไฮโดรเจนที่ปนอยู่ในอาหารเรามาหลายสิบปี เป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรคต่างๆกับผู้บริโภคเช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคมะเร็ง เพิ่มโอกาสการเป็นเบาหวาน อ้วนลงพุง ตับทำงานหนักเพิ่มขึ้น เป็นต้น

  3. มีกรดโอเลอิก(Monounsaturated fat) เท่าๆกับน้ำมันมะกอก ช่วยลดความเสี่ยงการเป็นโรครายได้อย่างดี

Shortening/เนยขาว

NEW! LOW FAT!
bottom of page