XugarFlex

กล่อง E85 ที่คนไทยไว้วางใจมากที่สุด

กล่องอัจฉริยะ E85 ให้คุญประหยัดค่าน้ำมัน 30-40%

ติดตั้งง่าย ใช้ได้กับรถเบนซินทุกรุ่นทุกยี่ห้อ

รกเก่าจะวิ่งดีขึ้น 100%

E85 Auto Kit
E85 kit
E85 kit
E85 GDi kit
Q&A ถาม-ตอบ

Q: E85 จะกัดกร่อนเครื่องยนต์หรือไม่?

A: หลังจากทดลองใช้กับรถยนต์เบนซินที่ทนแก๊สโซฮอล์ E10 กว่า13ปีและหลายหมื่นคัน ไม่ปรากฎว่าE85กัดกร่อนเครื่องยนต์

    มีแต่ยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์เพราะเครื่องยนต์จะเย็นกว่าเดิมและสะอาดกว่ามาก

Q: Xugarflexใช้แก๊สโซฮอล์ผสมเบนซินได้หรือไม่?

A: ใช้ได้ครับ ทุกตัวในกลุ่มน้ำมันเบนซินรวมถึง E100

Q: ถ้าเปลี่ยนมาใช้ E85 ต้องทำอย่างไรบ้าง?

A: รถต้องเติมแก๊สโซฮอล์ 91/95 ได้อยู่แล้วจึงจะมั่นใจว่าท่อทางเดินน้ำมันทนต่อแอลโกฮอล์ หลังจากติดตั้งกล่อง Xugarflex

     และเติม E85 ไปได้ 3-4 ถัง แนะนำให้เปลี่ยนกรองเบนซินสำหรับรถเก่าที่ไม่เคยเปลี่ยนมาเลย เพื่อกำจัดคราบสกปรกที่

     แอลโกฮอล์ได้ชะล้างออกมา หลังจากนั้นก็ดูแลรักษารถตามปกติ

Q: E85 ทำให้ลูกลอยรถญี่ปุ่นบางรุ่นเสีย จริงหรือไม่ครับ?

A: จริงครับ เฉพาะบางรุ่นเช่น Honda Civic FD/Nissan March-Almera/Toyota Camry 2004

    วิธีป้องกันคือต้องติดตั้งตัวกันลูกลอยเสีย (เราเรียกว่า PT) ซึ่งเรามีผลิตจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

Q: กล่อง Xugarflex เคยผ่านการทดสอบจากทางการหรือไม่?

A: เคยครับ เราได้ผ่านการทดสอบจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงานโดยเข้ารวมโครงการ ศึกษาและทดสอบ

    ผลกระทบของรถยนต์ที่ใช้อุปกรณ์ FFV Conversion Kit โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ห้างหุ้นส่วน

    จำกัด วอเตอร์แปซิฟิก กรมควบคุมมลพิษ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

 

Q: จะคุ้มค่ากับการลงทุนไมครับ

A: เติม10ถังก็คืนทุนแล้วครับ

Q: ตอนเช้าๆเครื่องเย็นเวลาจะสตารท์รถ เหมือนจะไม่คอยจะติดแต่ก็ติด เป็นเฉพาะตอนเช้า ปกติไมครับแบบนี้

A: ปกติดีครับ เป็นเพราะตอนเช้าอากาศเย็น แอลโกฮอล์จะไม่คอยระเหยครับ ทำให้ไอเชื้อเพลิงมีน้อยแต่นี้ก็คือที่มาของเหตุผล   

    ที่ทำไม E85 จึงต้องมีเบนซินผสมอยู่15%  เพื่อช่วยให้รถสตารท์ติดตอนเครื่องเย็นหลังจอดค้างคืนครับ